Kontakt Simon przykład z praktyki

Kontakt Simon

Jest liderem w produkcji sprzętu oświetleniowego i elektroinstalacyjnego w Polsce. KONTAKT SIMON nieustannie rozbudowuje asortyment, udoskonala procesy wytwórcze i metody zarzadzania. Jest to firma otwarta na nowe i innowacyjne produkty, które pozwalają osiągnąć wyznaczone cele. W związku z tym jako pierwsza firma w Polsce zdecydowała się na zakup bardzo innowacyjnego programu STASA QC pozwalającego na osiągniecie dużych oszczędności kosztów w procesie produkcyjnym.

Proces optymalizacji z zastosowaniem programu STASA QC został przeprowadzony dla detalu „korpus”.
Detal produkowany byl w procesie wtrysku. Narzędziem była forma ośmiokrotna, pracująca w cyklu automatycznym. Materiał, z którego wykonywany był detal to poliwęglan z zawartoscia10% włókna szklanego, w kolorze zielonym. Maszyna, na której przeprowadzano optymalizacje procesu powyższego detalu to Krauss - Maffei 160CX-SP180. Detal otrzymywano w produkcji wielkoseryjnej. Optymalizacje przeprowadzono pod katem skrócenia czasu cyklu, przy zachowaniu dotychczasowej jakości detalu oraz stabilności procesu. Parametry poddane optymalizacji, jak również cechy jakościowe detalu wybrane zostały na podstawie wcześniejszych prób zastosowania programu STASA QC na innych detalach oraz doświadczenia wykonującego optymalizacje.
Po zastosowaniu parametrów wtrysku uzyskanych jako wynik pracy z programem uzyskano bardzo satysfakcjonujący wynik w postaci skrócenia czasu cyklu o 10%.
Jakość detalu nie uległa pogorszeniu, a stabilność procesu nawet uległa poprawie. Otrzymane wyniki zaimplementowano w codziennej produkcji, co przyniosło wymierne korzyści. Jest to potwierdzenie przydatności programu w praktycznym zastosowaniu w przemyśle.


Dane formy:
Krotność formy: 8 gniazd
Czas cyklu: 29 s przed optymalizacją

Zdefiniowane cechy jakościowe:
1.    Czas cyklu
2.    Wymiar 46 - 0,2
3.    Niedolania
4.    Wymiar 23,7
5.    Wciągi

Zdefiniowane parametry do optymalizacji:
1.    Prędkość wtrysku
2.    Punkt przełączenia
3.    Ciśnienie docisku
4.    Czas docisku
5.    Czas chłodzenia
6.    Ciśnienie wtrysku
7.    Siła zwarcia

Linked In youtube