Our products

PLANTOOL

System do zarządzania zakładem narzędziowym

Jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie zakładem narzędziowym? Czy szukasz systemu pozwalającego na szybką i bardzo dokładną kontrolę kosztów wykonania zleceń? Czy szukasz oprogramowania pozwalającego na analizę czasu wykonania zlecenia już na etapie oferty lub konstrukcji? Czy dotrzymanie obiecanych terminów dostawy jest dla Twojej firmy bardzo ważne?

Jeżeli tak, to rozwiązaniem wszystkich wyzwań, z którymi zmagasz się w Twoim zakładzie narzędziowym jest program PlanTool PlanTool jest pierwszym programem na polskim rynku, który w 100% wyspecjalizował się w zarządzaniu zakładami wykonującymi formy i narzędzia prototypowe.

Program PlanTool zawiera specjalny model procesowy uwzględniający stale zmieniające się uwarunkowanie wykonywania zleceń (zmiany priorytetów, pilne zlecenia, zlecenia napraw, zastopowanie wykonywania zlecenia itd.). Obliczenia terminów wykonywane jest dla wszystkich zleceń równocześnie. Dla planowania wykonywania zleceń w programie PlanTool jest rzeczą normalną, że niektóre z nich znajdują się w fazie koncepcji, inne są w fazie konstrukcji, inne w fazie wykonania a jeszcze inne znajdują się w narzędziowni w celu poprawek. Dodatkowo uwzględniane są mniejsze zlecenia oraz naprawy.

Ty ustalasz priorytety a PlanTool pokaże Ci w przeciągu kilku minut gdzie i co należy zrobić, żeby dotrzymać obiecanych terminów dostawy. Naszymi klientami są zarówno małe zakłady narzędziowe zatrudniające ok. 7 pracowników do dużych zakładów do 400 zatrudnionych.

Zalety oprogramowaina PlanTool

Obsługa klienta
PlanTool dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i kontrolingowym pozwala na usprawnienie procesów obsługi klienta oraz odpowiednio szybką reakcję na zapotrzebowania klienta: raporty z postępów prac, profesjonalne oferty, informacje dotyczące terminów wykonania zleceń

Planowanie zleceń
Dzięki systemowi PlanTool można uwzględniać zlecenia w planowaniu mocy przerobowych narzędziowni już na etapie oferty lub konstrukcji . Użytkownicy programu PlanTool maja dużą przewagę nad konkurencją, ponieważ są w stanie bardzo szybko (już podczas rozmowy o ofercie) dać klientowi bardzo realny termin dostawy.

Brak planowania „na oko”
PlanTool wspiera proces podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz i zestawień.

Szybkie działanie – jasne wypowiedzi
System pomaga w ocenie obłożenia narzędziowni, pomaga rozpoznawać wąskie gardła w narzędziowni oraz odpowiednio wcześnie przewidzieć możliwe opóźnienia i odpowiednio na nie reagować.

Minimalny nakład pracy – maksymalny zysk
PlanTool pomaga rozpoznawać, które z procesów produkcji w firmie posiadają największy potencjał optymalizacyjny. PlanTool generuje wszystkie potrzebne sprawozdania i raporty bez angażowania do tego dodatkowego personelu.

Łatwa implementacja systemu w firmie
System PlanTool jest bardzo łatwy nie tylko w obsłudze ale i również w pełnej implementacji w zakładzie. Wszyscy klienci przechodzą w 100% na system PlanTool już po etapie szkolenia i wersji testowej 

Łatwy w obsłudze i nauce


 
SEE OTHER SOLUTIONS
We specialise in welding plastics and will make the best connection for your project
Mould-opening tables & workbenches adjusted to your needs
Sustained and immediate reduction in machine energy consumption of around 40% at low investment cost
SEE ALL OUR PRODUCTS
Linked In youtube