Our products

STASA QC

EASY AND RELIABLE PROCESS OPTIMISATION

Zoptymalizowany pod względem jakości, stabilności i czasu proces pozwala producentowi na znaczne zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów produkcji. Możliwość wyznaczenia takiego ustawienia parametrów przy których energochłonność procesu jest niższa niż dotychczas pozwala również na zmniejszenie kosztów energii procesu.
 
Uzyskanie najlepszych cech jakościowych przy najkrótszym czasie cyklu i stabilnym procesie;
Możliwość uzyskania kilu różnych ustawień parametrów przy których cechy jakościowe będą w pełni zachowane (możliwość oszczędzania energii);
Możliwość optymalizacji form wielogniazdowych;
Przejrzystość dokumentacji i otrzymanych wyników, pozwala na przekazanie pełnego sprawozdania z wykonanej optymalizacji klientowi oraz wykorzystanie wyników do przyszłych optymalizacji;
Co najważniejsze, program nie wymaga od użytkownika wiedzy na temat analiz statystycznych i procesów matematycznych.

Jak za pomocą STASA QC uzyskamy najbardziej optymalne ustawienie parametrów procesowych?

W celu uzyskania jak najlepszych wyników optymalizacji należy zdefiniować parametry procesowe. Należy wybierać te, które najbardziej wpływają na finalne cechy produkowanych detali, zgodnie z zasada Pareto, mówiącą o tym, ze 80% zmian jest powodowanych przez 20% czynników. Można, zatem wszystkie parametry procesu technologicznego ograniczyć do 20% najistotniejszych, a ich zmiana będzie wpływała na 80% cech produkowanych wyrobów.

Program STASA QC tworzy na podstawie zdefiniowanych parametrów statystyczny plan prób (Design of Experiment). Następny krokiem jest zdefiniowanie cech jakościowych, które optymalizowany wyrób musi spełnić. Bardzo dużą zaletą STASA QC jest to, że oprócz mierzalnych cech jakościowych (wymiary, waga itd.) można podać niemierzalne cechy (zapady, niedolania, optyka). Po przeprowadzeniu prób i wpisaniu wszystkich wyników do programu, STASA QC wyucza się zależności pomiędzy parametrami i cechami jakościowymi.

STASA QC intuicyjnie i w sposób graficzny przedstawia jak zmiana jednego z parametrów przetwórstwa wpływa na wszystkie cechy jakościowe wypraski co znacznie zwiększa wiedzę na temat procesu.

OUR SOLUTIONS IN ACTION

Proces optymalizacji z zastosowaniem programu STASA QC został przeprowadzony dla detalu „korpus”. Detal produkowany byl w procesie wtrysku. Narzędziem była forma ośmiokrotna, pracująca w cyklu automatycznym. Materiał, z którego wykonywany był detal to poliwęglan z zawartoscią włókna szklanego, w kolorze zielonym.
 
WIĘCEJ
SEE OTHER SOLUTIONS
We specialise in welding plastics and will make the best connection for your project
Mould-opening tables & workbenches adjusted to your needs
Sustained and immediate reduction in machine energy consumption of around 40% at low investment cost
SEE ALL OUR PRODUCTS
Linked In youtube